Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate. Stibor är den ränta bankerna betalar när de lånar pengar mellan varandra och finns på olika löptider. Det finns tex Stibor Fix 3 månader som låg på 2,583% den 27:e januari 2012.