Rörlig ränta är en ränta som varierar under bindningstiden dvs att räntan förändras över tiden. Det är vanligt att bankerna erbjuder tremånadersränta som kortaste ränta.