Realräntan mäter köpkraften beräknas genom att justera den nominella räntan med hänsyn till inflationen.