Räntenettot är det som banken tjänar i skillnaden mellan sina räntekostnder och ränteintäkter. Om räntan går ner och faller så pressas räntenettot nedåt. Det är ett av de viktigaste nyckeltalen för bankerna som kan ha ett räntenetto på åtskilliga miljarder kvartalsvis.