Anta att man sparar 100 kronor hos  en bank under ett 1 år och att du får 10 kronor ränta. I slutet av året har du då 110 kronor. I detta fall blir den nominella räntan 10% per år.