Listpriset för 3 månaders boränta – uppdaterad 26:e maj 2013 De flesta banker erbjuder 3-månaders ränta som den kortaste räntan. Rörlig ränta har historiskt sett inneburit en lägre kostnad för låntagaren. Men risken är att man inte vet när räntan kommer att stiga men mycket talar för mycket låga räntor den närmsta tiden och vid den senaste räntesänkningen var det Nordea som var den aktiva.

Officiella räntor

Observera att ovanstående inte tar hänsyn om det finns några avtal, ppläggningskostnader etc Vid den senaste ränteförändringen minskade tex seb räntan med 0.14%. Tänk på att du kan få bolån med räntetak vilket kan vara ett alternativ till 3 månadersräntan.

Rabatt på boräntan
Tänk på rabatten för boräntan kan plockas bort och många tappar sin rabatt efter ett år. Enligt villaägarna får 80% av alla villaägare inte någon information kring detta så det måste man  bevaka själv och förhandla om.

Inofficiella räntor
De inofficiella räntorna är lägre och det är vad bolånekunder i verkligheten lyckas förhandla sig till. Du kan också läsa på Comboloan som är en sajt som ofta uppdaterar med ränteuppgifter och tar med räntorna som rapporterats in att man lyckats förhandla sig till.