För sparande betalas vanligtvis ränta mätt i viss procent på kapitalet. Orsaken att ränta betalas ut är inte så lätt att klargöra. En vanlig uppfattning går ut på att sparandet utgör en uppoffring och därför betalas ersättning för sparmedel. Den som spar avstår från konsumtion och för att det ska vara attraktivt att göra detta måste de förmåner som hen med sina sparmedel kan skaffa sig i framtiden vara större än de hen för samma summa kan skaffa sig i nutid. Det finns även andra anledningar att spara som att över huvud taget ha någonting i framtiden. Räntan har historiskt sett används som medel för att stimulera sparsamhet.

Under 2014 har vi sett noll ränta och man har även pratat om negativ ränta. Om ingen ränta betalas blir efterfrågan stor och konsumtionen sätts igång vilket innebär att inflationen ökar. Vad som framförallt gör att ränta betalas ut är att tillgången på sparmedel är mindre än efterfrågan.

Avkastningsräntor inom försäkringsbolag ger upphov till villkorad återbäring och återbäring. Avkastningsränta är en metod att fördela totalavkastningen inom kollektivet av försäkringstagare och fastställs från den totalavkastning som bolaget nått. Hur stor andel av  totalavkastningen som delas ut till försäkringskollektivtagarna varierar mellan olika bolag.